thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về khu vực thi công công trình nạo vét luồng nhánh, vũng quay tàu và khu nước trước bến chuyên dùng Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2


THA-13-2019

 

Vùng biển

: Thanh Hóa

Tên luồng

: Nghi Sơn

Tên luồng nhánh

: Luồng nhánh, vũng quay tàu và khu nước trước bến chuyên dùng Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2

        Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số NS2PC-VMSN-19-01 ngày 18/6/2019 của Công ty TNHH Nhiệt điện Nghi Sơn 2;

        Căn cứ văn bản số 690/CVHHTH-TTATANHH ngày 14/6/2019 của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa về việc cho phép phương tiện tiến hành hoạt động thi công trong vùng nước cảng biển Nghi Sơn - Thanh Hóa;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công công trình nạo vét luồng nhánh, vũng quay tàu và khu nước trước bến chuyên dùng Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 như sau:

  1. Khu vực thi công nạo vét được giới hạn bởi các điểm sau:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

B1

 19°18'45.1"

 105°48'33.7"

 19°18'41.5"

 105°48'40.4"

B2

 19°18'40.0"

 105°48'32.4"

 19°18'36.4"

 105°48'39.1"

B3

 19°18'38.2"

 105°48'40.4"

 19°18'34.6"

 105°48'47.1"

B4

 19°18'39.9"

 105°48'46.5"

 19°18'36.3"

 105°48'53.2"

B5

 19°18'38.7"

 105°48'49.9"

 19°18'35.1"

 105°48'56.6"

B6

 19°18'32.2"

 105°48'57.7"

 19°18'28.7"

 105°49'04.4"

B7

 19°18'27.9"

 105°49'00.2"

 19°18'24.3"

 105°49'06.9"

B8

 19°18'40.2"

 105°48'55.3"

 19°18'36.6"

 105°49'02.0"

B9

 19°18'42.8"

 105°48'52.1"

 19°18'39.2"

 105°48'58.8"

B10

 19°18'46.4"

 105°48'45.9"

 19°18'42.9"

 105°48'52.6"

B11

 19°18'47.0"

 105°48'43.2"

 19°18'43.5"

 105°48'49.9"

 
  1. Thời gian thi công công trình: Từ ngày 12/6/2019 đến ngày 16/02/2020;
  2. Các phương tiện tham gia thi công:

STT

Tên phương tiện

Chủng loại

Thời gian thi công

1

Mỹ Dung 11 (SG-6551)

Xáng cạp

Từ 14/6/2019 đến 14/9/2019

2

Mỹ Dung 12 (SG-6530)

nt

3

Mỹ Dung 2 (SG-8206)

Sà lan mở đáy

nt

4

Mỹ Dung 6 (SG-7671)

Từ 14/6/2019 đến 15/7/2019

5

Mỹ Dung 8 (SG-8117)

Từ 14/6/2019 đến 14/9/2019

6

An Phát 08 (SG-6615)

nt

7

Mỹ Dung 5 (SG-7785)

Tàu kéo

nt

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Nghi Sơn và các tuyến luồng chuyên dùng trong vùng nước cảng biển Nghi Sơn lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50012, V14N0012;

                + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website