thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thái Bình

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Diêm Điền - Thái Bình


TBH - 01 - 2017

 

Vùng biển

: Thái Bình

Tên luồng

: Diêm Điền

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Diêm Điền - Thái Bình phục vụ thông báo hàng hải sau nạo vét duy tu do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc hoàn thành ngày 16 tháng 01 năm 2017; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng Diêm Điền như sau:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 45m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" đạt: -1,5m (âm một mét rưỡi).

         

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Diêm Điền đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng.Liên kết website