thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Trị

Về việc tạm ngừng hoạt động phao số 1 luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị


QTI-05-2018

Vùng biển     : Quảng Trị

Tên luồng     : Cửa Việt

Tên báo hiệu : Phao số 1        

Tọa độ địa lý :

 

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°54'53.5"

107°11'51.5"

16°54'49.8"

107°11'58.1"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về sự cố phao báo hiệu số 1 luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao số 1 luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 26/4/2018.

Bản dấu đỏLiên kết website