thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Trị

Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị


QTI-02-2019

Vùng biển     : Quảng Trị

Tên luồng     : Cửa Việt

Tên báo hiệu  : Phao số 2       

Tọa độ địa lý :

 

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°54'50.1"

107°11'53.6"

16°54'46.5"

107°12'00.2"

 

      Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về sự cố phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị.

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 07/01/2019.

      Thông báo hàng hải số 03(P)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 06/01/2019 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏ 



Liên kết website