•    Quảng Trị

Về việc di dời tàu An Phú Khang 079 đắm khu vực đảo Cồn Cỏ - Quảng Trị


QTI-12-2016

 

Vùng biển

: Quảng Trị

 

 

Căn cứ văn bản số 333/CVHHQT-AT&TTHH của Cảng vụ hàng hải Quảng Trị ngày 02/8/2016 về việc thanh thải tàu An Phú Khang 079 đắm khu vực đảo Cồn Cỏ - Quảng Trị.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Tàu An Phú Khang 079 bị đắm tại khu vực đảo Cồn Cỏ - Quảng Trị đã được di dời.

Thông báo hàng hải số 305/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 29/10/2015 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏLiên kết website