thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Trị

Về thông số kỹ thuật của vùng quay tàu và bến phao neo tàu 40.000DWT cảng xăng dầu Hưng Phát - Cửa Việt, Quảng Trị


QTI-11-2018

 

Vùng biển

: Quảng Trị

Tên luồng

: Cửa Việt

       Căn cứ văn bản số 79/CV-HP ngày 02/8/2018 của Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Hưng Phát về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng quay tàu và bến phao neo tàu 40.000DWT cảng xăng dầu Hưng Phát - Cửa Việt, Quảng Trị; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật vùng quay tàu và bến phao neo tàu 40.000DWT cảng xăng dầu Hưng Phát - Cửa Việt, Quảng Trị (độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

       1. Vùng quay tàu:

       Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế, bán kính 155m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

VQ

16°55'22.5"

107°11'53.1"

16°55'18.9"

107°11'59.8"

 

       Độ sâu đạt: -12,2m (âm mười hai mét hai).

       2. Bến phao neo tàu 40.000DWT:

       Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

16°55'31.8"

107°11'49.5"

16°55'28.2"

107°11'56.1"

B

16°55'28.9"

107°11'52.4"

16°55'25.3"

107°11'59.0"

C

16°55'22.7"

107°11'45.9"

16°55'19.0"

107°11'52.5"

D

16°55'25.6"

107°11'43.0"

16°55'22.0"

107°11'49.6"

 

       Độ sâu đạt: -12,8m (âm mười hai mét tám).

            Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50018, VN4N0018;

Bản dấu đỏLiên kết website