thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Trị

Về thông số kỹ thuật của vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch khu vực luồng hàng hải Cửa Việt


QTI - 12 - 2017

Vùng biển                  : Quảng Trị

             Căn cứ bình đồ độ sâu, kết quả rà quét mặt đáy vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch khu vực luồng hàng hải Cửa Việt được Xí nghiệp khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 22/12/2017; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

          Độ sâu vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch luồng hàng hải Cửa Việt được xác định bằng máy hồi âm tần số 200Khz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

          Trong phạm vi vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch luồng hàng hải Cửa Việt được giới hạn bởi đường tròn bán kính 0,5 hải lý với tâm là điểm H có tọa độ địa lý như sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

B(N)

L(E)

B(N)

L(E)

H

 16°55'15.7"

 107°13'11.4"

 16°55'12.0"

 107°13'18.0"

 

độ sâu đạt: -14,9m (âm mười bốn mét chín)

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

         Các phương tiện thuỷ khi ra, vào vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch này phải tuân thủ theo sự điều động của Cảng vụ hàng hải Quảng Trị./.

Bản dấu đỏLiên kết website