thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Trị

Về khu vực thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Cửa Việt năm 2019


QTI-10-2019

 

Vùng biển

: Quảng Trị

Tên luồng

: Cửa Việt

      Căn cứ văn bản số 412/CVHHQT-ATANHH ngày 19/8/2019 của Cảng vụ hàng hải Quảng Trị về việc chấp thuận các phương tiện hoạt động thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Cửa Việt năm 2019;

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về khu vực thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Cửa Việt năm 2019 như sau:

1. Khu vực thi công:

      - Nạo vét luồng: Từ khu vực hạ lưu cặp phao số 1, 2 khoảng 220m đến khu vực phao số 6.

      - Hố chứa tạm: Nằm về phía trái luồng, cách phao 6 khoảng 140m về phía hạ lưu.

2. Thời gian thi công dự kiến: Từ ngày 20/8/2019 đến hết tháng 10/2019.

3. Đặc điểm phương tiện thi công:

STT

Tên

phương tiện

Số đăng ký

Loại phương tiện

1

Phương Thành Vy 3

SG-8606

Tầu hút phun

2

TK 400

LA-04408

Tàu kéo

3

Mỹ Dung 10

SG-7538

Tàu đặt cẩu

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Cửa Việt chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Bản dấu đỏLiên kết website