thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Vị trí tàu đắm và cần cẩu đổ trước bến số 2 và số 7 cảng Cái Lân


Số:                / TBHH-CT.BĐATHH I  ngày 21/11/2006

QNH -30- 2006

 

Vùng biển

: Quảng Ninh

Tên luồng

: Luồng Hòn Gai - Cái Lân

Đoạn luồng

: Cái Lân

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải 121 về: Vị trí tàu đắm và cần cẩu đổ tại khu nước trước bến số 7 cảng Cái Lân - Quảng Ninh, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải I thông báo:

          - Tàu HD 0395 đắm tại vị trí có tọa độ:

HỆ TOẠ ĐỘ VN2000

HỆ TỌA ĐỘ HẢI ĐỒ

HỆ TỌA ĐỘ WGS84

VĨ ĐỘ (N)

KINH ĐỘ (E)

VĨ ĐỘ (N)

KINH ĐỘ (E)

VĨ ĐỘ (N)

KINH ĐỘ (E)

20o58'22"3

107o03'20'1

20o58'19'8

107o03'09'4

20o58'18"7

107o03'26"9

          Vị trí xác tàu đắm nằm cách mép bến số 7 khoảng 70m, cách mép hạ lưu bến số 7 khoảng 100m về phía 359o.

          Cao độ xác tàu đắm là  -4.7m tính đến mực nước số "0 hải đồ".

          - Tại khu vực bến số 2 và bến số 7 có 3 cần cẩu bị đổ ra phía thủy diện cảng, vị trí các mũi cẩu là:

STT

Hệ VN-2000

Hệ Hải đồ

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

20058'20"2

107003'21"2

20058'17"7

107003'10"5

20058'16"5

107003'28"0

2

20058'46"0

107002'50"3

20058'43"5

107002'39"6

20058'42"4

107002'57"1

3

20058'47"6

107002'49"5

20058'45"1

107002'38"8

20058'44"0

107002'56"3

          - Các phương tiện tăng cường cảnh giới khi hành hải gần các khu vực tàu đắm, cần cẩu đổ nói trên.


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website