thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về việc phục hồi hoạt động phao số 1 luồng Vạn Gia


Số 176/TBHH-CT.BĐATHHI ngày 06/02/2007

QNH- 02 - 2007

 

Vùng biển

: Quảng Ninh

Tên luồng

: Luồng Vạn Gia

Tên báo hiệu

: Phao số 1

Tọa độ địa lý

:

 

Hệ VN-2000

Hệ hải đồ

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

21023'07"1

108001'02"4

21023'04"7

108000'51"6

21023'03"5

108001'09"2

Căn cứ các báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải 101 và Xí nghiệp Khảo sát hàng hải 121; Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải I thông báo:

Phao số 1 luồng luồng Vạn Gia đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số 142/TBHH-CT.BĐATHH I ngày 30 tháng 01 năm 2007 không còn hiệu lực./.


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website