thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu W1 luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân


QNH-28-2019

Vùng biển   : Quảng Ninh

Tên luồng   : Hòn Gai - Cái Lân

Tên báo hiệu : W1

Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°58'40.6"

107°03'16.4"

20°58'37.0"

107°03'23.1"

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc khắc phục sự cố phao báo hiệu W1 luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu W1 luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

  Thông báo hàng hải số: 306/(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 07/10/2019 không còn hiệu lực.

Ghi chú: - Hải đồ cập nhật: VN50004; V14N0004.

              - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏLiên kết website