thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Vạn Gia


QNH-13-2019

Vùng biển   : Quảng Ninh

Tên luồng   : Vạn Gia

Tên báo hiệu : P4

Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

21°23'58.9"

108°00'31.0"

21°23'55.3"

108°00'37.7"

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc khắc phục sự cố đứt trôi phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Vạn Gia;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Vạn Gia đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

  Thông báo hàng hải số: 188/(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 29/6/2019 không còn hiệu lực.

Ghi chú: - Hải đồ cập nhật: V140002; V130037.

              - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏLiên kết website