thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 9 luồng hàng hải Sông Chanh


QNH-30-2019

Vùng biển   : Quảng Ninh

Tên luồng   : Sông Chanh

Tên báo hiệu : Phao số 9

Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°51'40.8"

106°51'46.8"

20°51'37.2"

106°51'53.5"

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc khắc phục sự cố phao báo hiệu số 9 luồng hàng hải Sông Chanh.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 9 luồng hàng hải Sông Chanh đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số: 322/(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 21/10/2019 không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏLiên kết website