thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về việc điều chỉnh vị trí phao báo hiệu số 16 trên luồng hàng hải Sông Chanh


QNH-19-2019

Vùng biển         : Quảng Ninh

Tên luồng          : Sông Chanh

Tên báo hiệu     : Phao số 16

Tọa độ địa lý

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°54'51.5"

106°49'55.1"

20°54'47.9"

106°50'01.9"

 

      Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc điều chỉnh vị trí phao báo hiệu số 16 trên luồng hàng hải Sông Chanh;

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo phao báo hiệu số 16 trên luồng hàng hải Sông Chanh được điều chỉnh đến vị trí thiết kế mới có tọa độ như sau:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°54'36.5"

106°50'03.7"

20°54'32.9"

106°50'10.5"

 

      Các đặc tính khác của phao báo hiêu số 16 không thay đổi (tham khảo Thông báo hàng hải số 17/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 16/01/2012).

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

               + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.   

Bản dấu đỏLiên kết website