thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về thông số kỹ thuật vùng neo đậu tàu chuyển tải khu vực Hòn Nét - Quảng Ninh


QNH-10-2018

 

Vùng biển

: Quảng Ninh

       Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 45/ĐD ngày 21/5/2018 của Công ty CP thương mại và dịch vụ hàng hải Đại Dương về việc độ sâu vùng neo đậu tàu chuyển tải tại Hòn Nét - Quảng Ninh;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật vùng neo đậu tàu chuyển tải khu vực Hòn Nét - Quảng Ninh, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz  tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:  

1. Độ sâu vùng neo đậu tàu ITC-03:

Trong phạm vi vùng neo đậu được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 350m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°55'00.6"

107°16'46.0"

20°54'57.0"

107°16'52.8"

 

độ sâu đạt: - 16,4m (âm mười sáu mét tư).

2. Độ sâu vùng neo đậu tàu ITC-04:

Trong phạm vi vùng neo đậu được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 315m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°55'20.7"

107°16'58.4"

20°55'17.1"

107°17'05.2"

 

độ sâu đạt: - 15,4m (âm mười lăm mét tư).

3. Độ sâu vùng neo đậu tàu ITC-05:

Trong phạm vi vùng neo đậu được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 315m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°55'39.8"

107°17'10.2"

20°55'36.2"

107°17'17.0"

 

độ sâu đạt: - 12,1m (âm mười hai mét mốt).

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Hải đồ ảnh hưởng: VN50006, VN4N0006

Bản dấu đỏLiên kết website