thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải vào cảng Cẩm Phả - Quảng Ninh


QNH-25-2017

 

Vùng biển

: Quảng Ninh

Tên luồng

: Cẩm Phả

 

Căn cứ văn bản số 10.800/CV-KVCP ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin về việc thông báo hàng hải độ sâu luồng tàu, vùng quay tàu và vùng nước trước bến cảng; Bình đồ độ sâu luồng tàu, vùng quay tàu cảng Cẩm Phả do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 12 tháng 12 năm 2017 và các tài liệu liên quan gửi kèm theo.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng hàng hải vào cảng Cẩm Phả (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz  tính đến mực nước số "0 hải đồ") như sau :

1. Luồng hàng hải

          - Đoạn luồng từ phao số 1 đến phao số 18, trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 110m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -10,5m (âm mười mét rưỡi);

          - Đoạn luồng từ phao số 19 đến cảng Cẩm Phả, trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 110m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -7,4m (âm bảy mét tư).

          Lưu ý: Dải cạn có độ sâu hạn chế từ -7,2m đến -7,3m nằm về phía biên trái luồng, tại khu vực thượng lưu phao 22 (dài khoảng 150m) và tại khu vực thương lưu phao 20 khoảng 900m (dài khoảng 130m), bề rộng lớn nhất lấn vào luồng khoảng 5,0m.

        2. Vùng quay tàu

Trong phạm vi vùng quay trở tàu thiết kế được giới hạn bởi đường tròn bán kính quay trở 200m, tâm vùng quay có toạ độ:

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

21°01'31.2"

107°22'21.2"

21°01'27.6"

107°22'27.9"

        Độ sâu đạt: -7,2m (âm bảy mét hai).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Cẩm Phả - Quảng Ninh đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Bản dấu đỏLiên kết website