thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước cầu cảng số 5, 6, 7 cảng Cái Lân


QNH-32-2018

 

Vùng biển

: Quảng Ninh

Tên luồng

: Hòn Gai - Cái Lân

          Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 586/ĐĐN-CQN ngày 12/12/2018 của Công ty Cổ phần cảng Quảng Ninh; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của vùng nước trước cầu cảng số 5, 6, 7 cảng Cái Lân (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ”) như sau:

                            Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

 

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A'

20°58'34.3"

107°03'03.3"

20°58'30.7"

107°03'10.1"

B'

20°58'35.5"

107°03'04.5"

20°58'31.9"

107°03'11.3"

C

20°58'20.0"

107°03'21.8"

20°58'16.4"

107°03'28.6"

D

20°58'18.8"

107°03'20.6"

20°58'15.2"

107°03'27.4"

 

                            Độ sâu đạt: - 11,7m (âm mười một mét bảy).

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website