thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về thông số kỹ thuật của luồng tàu, vùng quay tàu cảng Cẩm Phả - Quảng Ninh


QNH-36-2019

 

Vùng biển

: Quảng Ninh

Tên luồng

: Cẩm Phả

Căn cứ văn bản số 13158/CV-KVCP ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu luồng tàu và vùng quay tàu cảng Cẩm Phả - Quảng Ninh; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng tàu và vùng quay tàu cảng Cẩm Phả - Quảng Ninh (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0 hải đồ") như sau :

1. Luồng tàu:

          - Đoạn luồng từ phao số 1 đến phao số 18, trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 120m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -10,4m (âm mười mét tư).

          Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -9,8m, nằm về phía biên phải luồng, kéo dài từ phao 9 đến phao 13, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 12m.

- Đoạn từ phao số 18 đến thượng lưu tiêu Bọ Cắn khoảng 2,3km, trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 120m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -13,4m (âm mười ba mét tư).

- Đoạn từ thượng lưu tiêu Bọ Cắn khoảng 2,3km đến phao số 19, trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 120m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -9,1m (âm chín mét mốt).

          - Đoạn luồng từ phao số 19 đến cảng Cẩm Phả, trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 110m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -7,4m (âm bảy mét tư).

        Lưu ý: - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -7,1m nằm về phía biên trái luồng, từ thượng lưu phao số 20 khoảng 780m đến thượng lưu phao số 20 khoảng 1.100m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 6m;

        - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -7,1m nằm về phía biên trái luồng, từ hạ lưu phao số 22 khoảng 35m đến thượng lưu phao số 22 khoảng 435m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 15m;

        2. Vùng quay tàu:

Trong phạm vi vùng quay trở tàu thiết kế được giới hạn bởi đường tròn bán kính 200m, tâm vùng quay có toạ độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

21°01'31.2"

107°22'21.2"

21°01'27.6"

107°22'27.9"

        Độ sâu đạt: -7,2m (âm bảy mét hai).

        Lưu ý: - Dải cạn tại khu vực phía Đông Đông Bắc vùng quay tàu, có độ sâu nhỏ nhất -6,4m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay tàu khoảng 45m;

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Cẩm Phả - Quảng Ninh đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Ghi chú: - Hải đồ ảnh hưởng: VN50005, VN50006, V14N0005, V14N0006;

                    - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử, địa chỉ http://www.vms-north.vn.Liên kết website