thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về tầm hiệu lực ban ngày của hệ thống báo hiệu hàng hải luồng hàng hải Vạn Gia


QNH-06-2020

Vùng biển  : Quảng Ninh

Tên luồng   : Vạn Gia

Căn cứ báo cáo số 138/XNBĐATHHĐBB-KTVT ngày 23/3/2020 của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về hệ thống báo hiệu hàng hải luồng hàng hải Vạn Gia;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tầm hiệu lực ban ngày của hệ thống báo hiệu hàng hải luồng hàng hải Vạn Gia (với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74) như sau:

Tên báo hiệu

Tọa độ hệ VN2000

Tọa độ hệ WGS84

Tầm hiệu lực ban ngày

(Hải lý)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

  1. Phao báo hiệu hàng hải

Phao số 1

21°23'06.5"

 108°01'02.6"

21°23'02.9"

108°01'09.4"

1.8

Phao số 2

 21°23'44.0"

 108°00'37.5"

21°23'40.4"

108°00'44.3"

1.8

Phao số 3

 21°23'46.6"

 108°00'44.0"

21°23'43.0"

108°00'50.8"

1.8

Phao số 4

 21°23'58.9"

 108°00'31.0"

21°23'55.3"

108°00'37.8"

1.6

Phao số 5

 21°24'04.5"

 108°00'34.8"

21°24'00.9"

108°00'41.6"

1.6

Phao số 5A

21°24'13.4''

108°00'19.9''

21°24'09.8''

108°00'26.7''

1.6

Phao số 6

 21°24'01.4"

 107°59'08.7"

21°23'57.7"

107°59'15.5"

1.6

Phao số 7

 21°24'14.4"

 107°59'08.7"

21°24'10.8"

107°59'15.5"

1.6

Phao số 9

 21°24'11.4"

 107°58'12.7"

21°24'07.8"

107°58'19.5"

1.6

Phao số 11

 21°23'49.4"

 107°56'31.7"

21°23'45.8"

107°56'38.5"

1.6

  1. Đăng tiêu báo hiệu hàng hải

Đăng tiêu

Đầu tán

21°23'50.3"

108°00'22.9"

21°23'46.7"

108°00'29.7"

1.2

 

    Các đặc tính khác của những báo hiệu hàng hải trên không thay đổi.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40002, V14N0002;

                - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn

Bản dấu đỏLiên kết website