thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về độ sâu vùng nước trước bến, vùng quay tàu bến cảng khách quốc tế Hòn Gai


QNH-25-2019

 

Vùng biển

Luồng

: Quảng Ninh

: Hòn Gai - Cái Lân

          Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 189/CV-HLC ngày 20/9/2019 của Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long;     Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về độ sâu vùng nước trước bến, vùng quay tàu bến cảng khách quốc tế Hòn Gai (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

1. Vùng nước phía trước cầu

Trong phạm vi vùng nước phía trước cầu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên
điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

 20°57'02.1"

 107°03'39.8"

 20°56'58.5"

 107°03'46.6"

B

 20°57'03.1"

 107°03'45.4"

 20°56'59.5"

 107°03'52.2"

D1

 20°56'47.8"

 107°03'48.7"

 20°56'44.2"

 107°03'55.4"

D

 20°56'46.8"

 107°03'43.1"

 20°56'43.2"

 107°03'49.8"

độ sâu đạt: -11,4m (âm mười một mét tư).

2. Vùng nước phía sau cầu

Trong phạm vi vùng nước phía sau cầu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên
điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

E

 20°56'46.6"

 107°03'42.0"

 20°56'43.0"

 107°03'48.8"

F

 20°57'01.9"

 107°03'38.8"

 20°56'58.3"

 107°03'45.5"

F1

 20°57'01.3"

 107°03'35.4"

 20°56'57.7"

 107°03'42.1"

E1

 20°56'45.9"

 107°03'38.6"

 20°56'42.3"

 107°03'45.4"

độ sâu đạt: -10,0m (âm mười mét).

3. Vùng quay tàu

Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính R=240m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 20°56'37.1"

 107°03'45.7"

 20°56'33.5"

 107°03'52.5"

Độ sâu đạt: -8,9 m (âm tám mét chín).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -8,6m, tại vị trí biên phía Tây Tây Nam của vùng quay tàu, khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay tàu khoảng 15m.

            Ghi chú:  - Hải đồ cần cập nhật: VN50004, V14N0004.

Bản dấu đỏLiên kết website