thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Độ sâu vũng quay tàu, vùng đậu tàu và luồng vào cảng Cẩm Phả


  Số 1846/TBHH-CT.BĐATHHI ngày 30/11/2006

QNH - 34 - 2006

 

Vùng biển

: Quảng Ninh

Tên luồng

: Luồng Cẩm Phả

 

Căn cứ bình đồ độ sâu vũng quay tàu, vùng đậu tàu và luồng tàu vào cảng Cẩm Phả - Quảng Ninh, do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải 121 đo đạc và hoàn thành ngày 30 tháng 11 năm 2006; Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải I thông báo độ sâu vũng quay tàu, vùng đậu tàu và luồng tàu vào cảng Cẩm Phả được xác định bằng máy hồi âm tần số 200KHz tính đến mực nước số "0 hải đồ" như sau :

1- Vũng quay tàu

Trong phạm vi vũng quay tàu bán kính quay trở 200m, tâm vũng quay  có toạ độ địa lý:

Hệ toạ độ VN2000

Hệ tọa độ Hải đồ

Hệ tọa độ WGS84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

21o01'32"5

107o22'21"1

21o01'30"1

107o22'10"4

21o01'29"0

107o22'27"9

Độ sâu đạt:  - 7,4m (âm bảy mét tư).

2 - Vùng đậu tàu

Trong phạm vi vùng đậu tàu dài 325m (dọc theo cầu cảng), rộng 70m (tính từ mặt cắt dọc cách cầu 2,5m trở ra 70m), được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm

Toạ độ hệ VN-2000

Toạ độ hệ hải đồ

Toạ độ hệ WGS84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

A

21o01'39"2

107o22'13"9

21o01'36"7

107o22'03"2

21o01'35"6

107o22'20"7

B

21o01'28"6

107o22'14"4

21o01'26"1

107o22'03"7

21o01'25"0

107o22'21"2

C

21o01'28"7

107o22'16"8

21o01'26"2

107o22'06"1

21o01'25"1

107o22'23"6

D

21o01'39"3

107o22'16"4

21o01'36"8

107o22'05"7

21o01'35"7

107o22'23"2

 Độ sâu đạt -8,1m (âm tám mét mốt).

 

3- Luồng tàu:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 110m độ sâu đạt:

          - Đoạn luồng từ phao số 1 đến phao số 18 :  -10,8m  (âm mười lẻ tám mét).

          - Đoạn luồng từ phao số 19 đến cảng Cẩm Phả : -7,4m (âm bảy mét tư); Chất đáy đoạn luồng này là đá.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng Cẩm Phả đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website