thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ngãi

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 3 luồng hàng hải Dung Quất


QNI-20-2019

 

 

Vùng biển

:

Quảng Ngãi

Tên luồng

:

Dung Quất

Tên báo hiệu

:

Phao số 3

Tọa độ địa lý:

 

 

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

 

 

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 

 

15°24'46.7"

108°46'49.3" 

15°24'43.0"

108°46'55.8"

 

               

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ và Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 3 luồng hàng hải Dung Quất đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50023, V14S0023;

               + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

Bản dấu đỏLiên kết website