thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ngãi

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải Dung Quất


QNI-36-2019

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Quảng Ngãi

: Dung Quất

: Phao số 2

:

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 15°25'44.2"

108°46'01.2"

 15°25'40.5"

 108°46'07.9"

 

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về việc khắc phục sự cố phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải Dung Quất;

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải Dung Quất đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã được thông báo hàng hải.

    Thông báo hàng hải số 346(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 03/11/2019 không còn hiệu lực.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50023, V14S0023;

                - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website