thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ngãi

Về việc chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là Sà làn QNg-0286 bị đắm tại luồng hàng hải Dung Quất - Quảng Ngãi


QNI- 16 - 2016

Vùng biển         : Quảng Ngãi

Tên luồng         : Luồng hàng hải Dung Quất

    Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về việc việc Sà lan QNg-0286 bị đắm trên luồng hàng hải Dung Quất - Quảng Ngãi; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là Sà lan QNg-0286 bị đắm tại luồng hàng hải Dung Quất - Quảng Ngãi có tọa độ như sau:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

15°24'38.6"

108°47'43.2"

15°24'34.9"

108°47'49.7"

 

    Vị trí sà lan đắm nằm ngoài luồng, về phía thượng lưu vùng quay tàu luồng hàng hải Dung Quất khoảng 50m; cách phao số 9 khoảng 120m về phía Đông Bắc.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Dung Quất chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực sà lan đắm nói trên./.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website