thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ngãi

Về thông số kỹ thuật vùng đậu tàu cảng Công ty TNHH công nghiệp nặng Doosan Việt Nam


QNI - 04 - 2019

Vùng biển             : Quảng Ngãi

Tên luồng             : Dung Quất

Đoạn luồng          : Luồng vào cảng Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan  Việt Nam

        Căn cứ văn bản số S02-OL-19-020 ngày 29/01/2019 của Công ty TNHH công nghiệp nặng Doosan Việt Nam về việc thông báo hàng hải độ sâu vùng đậu tàu cảng Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam; Bình đồ độ sâu vùng đậu tàu trước bến cảng.

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

        Độ sâu vùng đậu tàu cảng Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “0 hải đồ” như sau:

Trong phạm vi vùng đậu tàu trước bến, chiều dài 260m dọc theo cầu cảng; chiều rộng 100m từ mép cầu cảng trở ra, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

15°24'03.6"

108°47'44.0"

15°23'59.9"

108°47'50.5"

B

15°24'08.8"

108°47'50.7"

15°24'05.1"

108°47'57.2"

C

15°24'11.3"

108°47'48.6"

15°24'07.6"

108°47'55.1"

D

15°24'06.1"

108°47'41.9"

15°24'02.4"

108°47'48.4"

 

Độ sâu đạt : - 8,9 m (âm tám mét chín).

Lưu ý: Dải cạn ở khu vực tuyến mép bến bắt đầu từ điểm A đến điểm giới hạn phía Tây của cầu cảng dài khoảng 13m, có độ sâu từ -4,8m đến -8,6m, vị trí rộng nhất lấn vào vùng đậu tàu khoảng 9m. 

Ghi chú:  - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

                - Hải đồ cần cập nhật VN50023, VN4S0023.

Bản dấu đỏ



Liên kết website