thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ngãi

Về thông số kỹ thuật luồng tạm vào cầu 6, 11 thuộc bến cảng chuyên dùng Khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất


QNI-28-2019

 

 

Vùng biển

:

Quảng Ngãi

Tên luồng

:

Dung Quất

Tên luồng nhánh

:

Luồng tạm vào cầu 6,11 thuộc bến cảng chuyên dùng Khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất

       Căn cứ đơn đề nghị thông báo hàng hải số 1849/HPDQ-P.XBCB ngày 21/10/2019 của Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật luồng tạm vào cầu 6, 11 thuộc bến cảng chuyên dùng Khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

        Đoạn luồng tạm từ vùng quay tàu K1 đến cầu 6: Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 130m, độ sâu đạt: -13,9m (âm mười ba mét chín).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

        Các phương tiện thuỷ hành hải trên luồng tàu tạm vào cầu 6, 11 thuộc bến cảng chuyên dùng Khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất đi đúng tuyến luồng./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50023, V14S0023;

             - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn.

Bản dấu đỏLiên kết website