thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ngãi

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Dung Quất - Quảng Ngãi


QNI - 38 - 2019

Vùng biển

Tên luồng

: Quảng Ngãi

: Dung Quất

Căn cứ bình đồ độ sâu luồng Dung Quất - Quảng Ngãi được hoàn thành ngày 15/11/2019; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Dung Quất - Quảng Ngãi (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước số “0 hải đồ”) như sau:

        1. Luồng tàu:

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 150m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -11,1m (âm mười một mét chín).

        Lưu ý: Dải cạn từ phao 5 về phía thượng lưu khoảng 120m, có độ sâu nhỏ nhất -10,9m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay tàu khoảng 25m.

        2. Vùng quay tàu:

        Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế được giới hạn bởi đường tròn đường kính 360m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

15°24'43.1"

108°47'37.0"

15°24'39.4"

108°47'43.5"

 

độ sâu đạt: -11,6m (âm mười một mét sáu).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

- Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Dung Quất đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu dẫn luồng;

        - Bề mặt đáy luồng hàng hải Dung Quất tại khu vực phao 5 bị ảnh hưởng do hoạt động nạo vét luồng vào Bến cảng chuyên dùng Khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất các phương tiện thủy lưu ý khi đi qua khu vực này.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN30014, VN50023, V1300014, V1400023;

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website