thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ngãi

Về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là sà lan Bình Phương 12 bị đắm tại khu vực phía Nam cửa Mỹ Á - vùng biển Quảng Ngãi


QNI-34-2019

 

 

Vùng biển

:

Quảng Ngãi

        Căn cứ văn bản số 1560/BCH-TM của Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là sà lan Bình Phương 12 bị đắm tại vị trí có tọa độ địa lý gần đúng như sau:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 14°49'03.7"

 109°00'53.5"

14°49'00.0"

109°01'00.0"

 

Vị trí sà lan đắm cách đèn biển Sa Huỳnh khoảng 9,6 hải lý về hướng 336°50'.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên vùng biển Quảng Ngãi tăng cường cảnh giới và đi cách vị trí sà lan đắm nói trên ít nhất 1 hải lý.

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN30015, V1300016;

               + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏLiên kết website