thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Nam

Về việc tạm ngừng hoạt động phao số 3 luồng hàng hải Kỳ Hà - Quảng Nam


QNM-10-2019

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Quảng Nam

: Kỳ Hà

: Phao số 3

:

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

15°29'40.5"

108°41'39.1"

15°29'36.8"

108°41'45.6"

 

Căn cứ điện cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về sự cố phao số 3 luồng hàng hải Kỳ Hà - Quảng Nam;

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao số 3 luồng hàng hải Kỳ Hà - Quảng Nam đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 30/11/2019.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏLiên kết website