thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Nam

Về việc phục hồi hoạt động phao số 6 luồng Kỳ Hà - Quảng Nam


QNM - 10 - 2017

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý:

: Quảng Nam

: Kỳ Hà

: Phao 6

 

 

 

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

15°29'17.1"

108°40'53.1"

15°29'13.4"

108°40'59.7"

 

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ và Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc phục hồi hoạt động phao số 6 luồng Kỳ Hà - Quảng Nam.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao số 6 luồng Kỳ Hà - Quảng Nam đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số 302/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 06/11/2017 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏLiên kết website