thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Nam

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 22 và thiết bị đèn báo hiệu trên các phao số 2, 4 luồng hàng hải Kỳ Hà - Quảng Nam


QNM-09-2019

 

Vùng biển

Tên luồng

: Quảng Nam

: Kỳ Hà

Tên báo hiệu

: Phao số 22, 2, 4

Tọa độ địa lý:

 

 

STT

Tên báo hiệu

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

Phao số 22

15°28'31.0"

108°38'45.3"

15°28'27.3"

108°38'51.9"

2

Phao số 2

15°29'35.7"

108°41'41.3"

15°29'32.0"

108°41'47.9"

3

Phao số 4

15°29'26.8"

108°41'15.9"

15°29'23.1"

108°41'22.4"

 

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 22 và thiết bị đèn báo hiệu trên các phao số 2, 4 luồng hàng hải Kỳ Hà - Quảng Nam đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Các Thông báo hàng hải số 119(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 27/4/2019, số 122(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 30/4/2019 và số 147(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 22/5/2019 không còn hiệu lực.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website