thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Nam

Độ sâu luồng Kỳ Hà-Quảng Nam


Số: 919/TBHH-CT.BĐATHHI Ngày 12  tháng 7 năm 2007

QNM - 03- 2007
Vùng biển     : Quảng Nam
Tên luồng     : Kỳ Hà

Căn cứ bình đồ độ sâu luồng Kỳ Hà-Quảng Nam, do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải 121 đo đạc và hoàn thành ngày 10 tháng 7 năm 2007; Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải I thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 Khz, tính đến mực nước "0 hải đồ" đạt: -6,5 m (âm sáu mét rưỡi).

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng Kỳ Hà đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website