thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Bình

Về việc tạm ngừng hoạt động phao số 1 luồng hàng hải Cửa Gianh


QBH - 20 - 2019

Vùng biển              :  Quảng Bình

Tên luồng              :  Cửa Gianh

Tên báo hiệu         :  Phao số 1

Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

17°42'47.3"

106°29'58.4"

17°42'43.7"

106°30'05.0"

 

          Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về sự cố  phao báo hiệu số 1 luồng hàng hải Cửa Gianh bị đứt trôi;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 1 luồng hàng hải Cửa Gianh đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 10/12/2019.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Cửa Gianh và khu vực lân cận tăng cường cảnh giới phao bị đứt trôi nêu trên. 

Ghi chú:  - Hải đồ cần cập nhật: VN50016, V14N0016.

                 - Truy cập bản tin thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website