thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Bình

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Cửa Gianh - Quảng Bình


QBH-07-2017

 

Vùng biển

: Quảng Bình

Tên luồng

: Cửa Gianh

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc hoàn thành Công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống báo hiệu hàng luồng Cửa Gianh; Bình đồ độ sâu luồng hàng hải Cửa Gianh được Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 18 tháng 4 năm 2017.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Cửa Gianh như sau:

1. Thay đổi đặc tính các phao báo hiệu

1.1. Phao số 0

Phao báo hiệu số 0 được điều chỉnh về vị trí mới và thiết lập đèn báo hiệu ban đêm với các đặc tính sau:

- Vị trí tọa độ:

Tên phao

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

0

 17°43'12.2"

 106°30'36.2"

 17°43'08.6"

 106°30'42.9"

 

- Đặc tính ánh sáng     : Ánh sáng trắng, chớp Morse chữ “A” chu kỳ 6 giây;

- Phạm vi chiếu sáng : 360°;

- Chiều cao toàn bộ    : 5,6m tính đến mặt nước;

- Chiều cao tâm sáng : 4,6m tính đến mặt nước;

- Tầm hiệu lực : 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

Đặc tính khác của phao không thay đổi.

1.2. Phao số 2, 4, 6

Các phao báo hiệu số 2, 4, 6 được điều chỉnh về vị trí mới và thiết lập đèn báo hiệu ban đêm với các đặc tính sau:

- Vị trí tọa độ:

Tên phao

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

2

 17°42'57.1"

 106°30'18.3"

 17°42'53.5"

 106°30'25.0"

4

 17°42'44.5"

 106°30'00.6"

 17°42'40.9"

 106°30'07.3"

6

 17°42'31.9"

 106°29'42.9"

 17°42'28.3"

 106°29'49.6"

 

- Đặc tính ánh sáng     : Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3,0 giây;

- Phạm vi chiếu sáng : 360°;

- Chiều cao toàn bộ   : 4,6m tính đến mặt nước;

- Chiều cao tâm sáng : 3,7m tính đến mặt nước;

- Tầm hiệu lực : 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

Đặc tính khác của phao không thay đổi.

1.3. Phao số 1

Phao báo hiệu số 1 được điều chỉnh về vị trí mới và thiết lập đèn báo hiệu ban đêm với các đặc tính sau:

- Vị trí tọa độ:

Tên phao

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

 17°43'00.0"

 106°30'16.1"

 17°42'56.4"

 106°30'22.7"

 

- Đặc tính ánh sáng     : Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3,0 giây;

- Phạm vi chiếu sáng : 360°;

- Chiều cao toàn bộ   : 4,6m tính đến mặt nước;

- Chiều cao tâm sáng : 3,7m tính đến mặt nước;

- Tầm hiệu lực : 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74;

Đặc tính khác của phao không thay đổi.

1.4. Phao số 3, 5

Phao báo hiệu số 3, 5 được điều chỉnh về vị trí mới và thay đổi đặc tính như sau:

- Vị trí tọa độ:

Tên phao

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

3

 17°42'47.3"

 106°29'58.4"

 17°42'43.7"

 106°30'05.0"

5

 17°42'34.7"

 106°29'40.7"

 17°42'31.1"

 106°29'47.3"

 

- Tác dụng                    : Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu;

- Hình dạng                  : Hình tháp lưới;

- Màu sắc                     : Màu xanh lục;

- Dấu hiệu đỉnh           : Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;

- Số hiệu                       : Các chữ số “3, 5” màu trắng;

- Đặc tính ánh sáng     : Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3,0 giây;

- Phạm vi chiếu sáng : 360°;

- Chiều cao toàn bộ    : 4,6m tính đến mặt nước;

- Chiều cao tâm sáng : 3,7m tính đến mặt nước;

- Tầm hiệu lực : 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

1.5. Phao số 8

Phao báo hiệu số 6A được thay đổi số hiệu thành phao số 8 và thiết lập đèn báo hiệu ban đêm với các đặc tính sau:

- Tác dụng                    : Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái, tàu thuyền được phép hành trình ở phía phải của báo hiệu;

- Hình dạng                  : Hình tháp lưới;

- Màu sắc                     : Màu đỏ;

- Dấu hiệu đỉnh           : Một hình trụ màu đỏ;

- Số hiệu                       : Chữ số “8” màu trắng;

- Đặc tính ánh sáng     : Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3,0 giây;

- Phạm vi chiếu sáng: 360°;

- Chiều cao toàn bộ  : 4,6m tính đến mặt nước;

- Chiều cao tâm sáng: 3,7m tính đến mặt nước;

- Tầm hiệu lực : 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

1.6. Phao số 10

Phao báo hiệu số 8 được thay đổi số hiệu thành phao số 10 và thiết lập đèn báo hiệu ban đêm với các đặc tính sau:

- Đặc tính ánh sáng     : Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3,0 giây;

- Phạm vi chiếu sáng: 360°;

- Chiều cao toàn bộ  : 4,6m tính đến mặt nước;

- Chiều cao tâm sáng: 3,7m tính đến mặt nước;

Đặc tính khác của phao không thay đổi.

2. Hướng tuyến luồng

Tuyến luồng hàng hải Cửa Gianh có hướng tuyến như sau:

        - Đoạn từ phao số 0 đến cặp phao số 7, 8 có hướng tuyến: 233°17' - 53°17';

        - Đoạn từ cặp phao số 7, 8 đến phao số 10 có hướng tuyến: 259°10' - 79°10';

        - Đoạn từ phao số 10 đến cảng Xăng dầu có hướng tuyến: 284°04' - 104°04'.

3. Độ sâu luồng hàng hải

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" đạt: -3,8m (âm ba mét tám).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Cửa Gianh đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

Bản dấu đỏLiên kết website