thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Bình

Về thông số kỹ thuật vùng neo đậu tàu kết hợp tránh, trú bão cho tàu thuyền khu vực sông Gianh


QBH - 10 - 2017

Vùng biển             :  Quảng Bình

Căn cứ văn bản số 224/CVHHQB-PC ngày 29/6/2017 của Cảng vụ hàng hải Quảng Bình về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thiết lập khu neo đậu tàu kết hợp tránh, trú bão cho tàu thuyền khu vực sông Gianh; Bình đồ độ sâu khu neo đậu tàu kết hợp tránh, trú bão cho tàu thuyền khu vực sông Gianh do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thực hiện tháng 6/2017 và các tài liệu liên quan gửi kèm theo.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật vùng neo đậu tàu kết hợp tránh, trú bão cho tàu thuyền khu vực sông Gianh - Quảng Bình như sau: Trong phạm vi các vùng neo đậu tàu kết hợp tránh, trú bão được thiết kế bởi đường tròn đường kính D = 220m, có tâm là các điểm theo bảng dưới đây, độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ”  đạt như sau:

STT

Tâm điểm neo

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Độ sâu đạt

(m)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

CG01

17°42'26.9"

106°27'47.3"

17°42'23.3"

106°27'54.0"

-5,3

2

CG02

17°42'28.8"

106°27'38.6"

17°42'25.2"

106°27'45.3"

-5,3

3

CG03

17°42'30.5"

106°27'29.9"

17°42'26.9"

106°27'36.6"

-5,3

4

CG04

17°42'32.1"

106°27'21.1"

17°42'28.5"

106°27'27.8"

-5,3

5

CG05

17°42'33.9"

106°27'12.4"

17°42'30.3"

106°27'19.1"

-5,3

6

CG06

17°42'35.5"

106°27'03.7"

17°42'31.9"

106°27'10.3"

-5,3

7

CG07

17°42'37.9"

106°26'55.1"

17°42'34.3"

106°27'01.8"

-5,3

8

CG08

17°42'40.2"

106°26'46.6"

17°42'36.6"

106°26'53.3"

-5,3

9

CG09

17°42'43.1"

106°26'38.4"

17°42'39.5"

106°26'45.0"

-8,4

10

CG10

17°42'33.1"

106°27'53.6"

17°42'29.5"

106°28'00.3"

-4,3

11

CG11

17°42'35.1"

106°27'44.9"

17°42'31.5"

106°27'51.6"

-3,4

12

CG12

17°42'36.9"

106°27'36.2"

17°42'33.3"

106°27'42.9"

-2,7

13

CG13

17°42'39.0"

106°27'27.7"

17°42'35.4"

106°27'34.3"

-2,0

14

CG14

17°42'40.2"

106°27'18.9"

17°42'36.6"

106°27'25.6"

-2,0

15

CG15

17°42'42.0"

106°27'10.3"

17°42'38.4"

106°27'17.0"

-2,0

16

CG16

17°42'43.8"

106°27'01.7"

17°42'40.2"

106°27'08.4"

-1,8

17

CG17

17°42'46.1"

106°26'53.3"

17°42'42.5"

106°27'00.0"

-1,8

18

CG18

17°42'48.6"

106°26'45.1"

17°42'45.0"

106°26'51.7"

-1,0

 

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website