thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Bình

Về khu vực thi công và phương tiện thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Cửa Gianh năm 2020


QBH - 09 - 2020

       Vùng biển                :  Quảng Bình

       Tên luồng                :  Cửa Gianh

Căn cứ văn bản số 50/CVHHQB-PC ngày 02/7/2020 của Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình về việc chấp thuận các phương tiện hoạt động thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Cửa Gianh năm 2020;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công và phương tiện thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Cửa Gianh năm 2020 như sau:

1. Khu vực thi công: Luồng hàng hải Cửa Gianh, tỉnh Quảng Bình.

2. Thời gian thi công dự kiến: Từ ngày 02/7/2020 đến hết tháng 9/2020.

3. Đặc điểm phương tiện thi công:

STT

Tên phương tiện

Số đăng ký

Loại phương tiện

1

Phương Thành Vy 9

SG-3905

Máy đào gầu dây

2

Quang Huy 26

HP-4410

Sà lan

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Cửa Gianh chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Bản dấu đỏLiên kết website