thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Bình

Về hoạt động của hệ thống báo hiệu hàng hải luồng hàng hải Cửa Gianh


QBH-13-2020

Vùng biển         : Quảng Bình

Tên luồng           : Cửa Gianh

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về hoạt động của hệ thống báo hiệu hàng hải luồng hàng hải Cửa Gianh;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về hoạt động của hệ thống báo hiệu hàng hải luồng hàng hải Cửa Gianh như sau:

1. Phao số 0:

- Vị trí: Đặt tại đầu tuyến luồng;

- Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Phao số 0

17°43'12.2"

106°30'36.2"

17°43'08.6"

106°30'42.9"

 

- Tác dụng: Báo hiệu vùng nước an toàn, tàu thuyền có thể hành trình xung quanh vị trí đặt báo hiệu;

a) Đặc tính nhận biết ban ngày

- Hình dạng: Hình tháp lưới;

- Màu sắc: Sọc thẳng đứng màu trắng và đỏ xen kẽ;

- Dấu hiệu đỉnh: Một hình cầu màu đỏ;

- Số hiệu: Số 0 màu đen;

- Tầm hiệu lực ban ngày: 1,8 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74;

b) Đặc tính ánh sáng ban đêm

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng chớp Morse “A” chu kỳ 6,0 giây;

- Phạm vi chiếu sáng: 360°;

- Tầm hiệu lực ánh sáng: 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0,74.

2. Các phao số 1, 3, 5, 7, 9:

- Vị trí: Đặt tại phía phải luồng;

- Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Phao số 1

17°42'47.3"

106°29'58.4"

17°42'43.7"

106°30'05.0"

Phao số 3

17°42'29.2"

106°29'36.6"

17°42'25.6"

106°29'43.3"

Phao số 5

17°42'22.4"

106°29'21.2"

17°42'18.7"

106°29'27.9"

Phao số 7

17°42'20.3"

106°28'40.0"

17°42'16.7"

106°28'46.7"

Phao số 9

17°42'27.0"

106°28'12.2"

17°42'23.4"

106°28'18.9"

 

- Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu;

a) Đặc tính nhận biết ban ngày

- Hình dạng: Hình tháp lưới;

- Màu sắc: Màu xanh lục;

- Dấu hiệu đỉnh: Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;

- Số hiệu: Các số 1, 3, 5, 7, 9 màu trắng;

- Tầm hiệu lực ban ngày: 1,5 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74;

b) Đặc tính ánh sáng ban đêm

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3,0 giây;

- Phạm vi chiếu sáng: 360°;

- Tầm hiệu lực ánh sáng: 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

3. Các phao số 2, 4, 6, 8:

- Vị trí: Đặt tại phía trái luồng;

- Tọa độ địa lý:

 

 

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Phao số 2

17°42'44.5"

106°30'00.6"

17°42'40.9"

106°30'07.3"

Phao số 4

17°42'26.1"

106°29'39.1"

17°42'22.5"

106°29'45.7"

Phao số 6

17°42'17.9"

106°29'22.7"

17°42'14.3"

106°29'29.4"

Phao số 8

17°42'13.4"

106°28'54.3"

17°42'09.8"

106°29'01.0"

 

- Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái, tàu thuyền được phép hành trình ở phía phải của báo hiệu;

a) Đặc tính nhận biết ban ngày

- Hình dạng: Hình tháp lưới;

- Màu sắc: Màu đỏ;

- Dấu hiệu đỉnh: Một hình trụ màu đỏ;

- Số hiệu: Các số 2, 4, 6, 8 màu trắng;

- Tầm hiệu lực ban ngày: 1,5 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74;

b) Đặc tính ánh sáng ban đêm

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3,0 giây;

- Phạm vi chiếu sáng: 360°;

- Tầm hiệu lực ánh sáng: 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50017, V14N0017;

               + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website