thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về việc thiết lập mới 04 phao XG2, XG4, E, W báo hiệu luồng vào Bến cảng xăng dầu Xuân Giang - Hà Tĩnh


NAN-03-2020

 

Vùng biển

Tên luồng

Tên luồng nhánh

: Nghệ An

: Cửa Hội - Bến Thủy

: Luồng vào Bến cảng xăng dầu Xuân Giang - Hà Tĩnh

        Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 86/TTr.CNMT ngày 20/01/2020 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Xây lắp và XNK miền Trung tại Hà Tĩnh về việc thiết lập 04 phao báo hiệu hàng hải dẫn luồng vào khu nước bến cảng xăng dầu Xuân Giang - Hà Tĩnh;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập mới 04 phao XG2, XG4, E, W báo hiệu luồng vào Bến cảng xăng dầu Xuân Giang - Hà Tĩnh như sau:

        1. Phao XG2:

        - Vị trí: Đặt tại vị trí giao cắt giữa luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy và luồng vào Bến cảng xăng dầu Xuân Giang;

- Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°40'08.5"

105°44'58.0"

18°40'05.0"

105°45'04.7"

 

- Tác dụng: Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải;

a. Đặc tính nhận biết ban ngày

- Hình dạng: Hình tháp lưới;

- Màu sắc: Màu đỏ với một dải màu xanh lục nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu;

- Dấu hiệu đỉnh: Một hình trụ màu đỏ;

- Số hiệu: Chữ "XG2" màu trắng;

- Chiều cao toàn bộ: 4,1m tính đến mặt nước.

b. Đặc tính ánh sáng ban đêm

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp nhóm (2+1) chu kỳ 6,0 giây [Fl(2+1)R.6s];

- Phạm vi chiếu sáng: 360°;

- Chiều cao tâm sáng: 2,8m tính đến mặt nước;

- Tầm hiệu lực ánh sáng: 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

2. Phao XG4:

        - Vị trí: Đặt tại phía trái luồng vào Bến cảng xăng dầu Xuân Giang;

- Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°40'00.6"

105°44'54.5"

18°39'57.0"

105°45'01.2"

 

- Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái, tàu thuyền được phép hành trình ở phía phải của báo hiệu;

a. Đặc tính nhận biết ban ngày

- Hình dạng: Hình tháp lưới;

- Màu sắc: Màu đỏ;

- Dấu hiệu đỉnh: Một hình trụ màu đỏ;

- Số hiệu: Chữ "XG4" màu trắng;

- Chiều cao toàn bộ: 4,1m tính đến mặt nước.

b. Đặc tính ánh sáng ban đêm

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 4,0 giây [Fl.R.4s];

- Phạm vi chiếu sáng: 360°;

- Chiều cao tâm sáng: 2,8m tính đến mặt nước;

- Tầm hiệu lực ánh sáng: 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

3. Phao E:

        - Vị trí: Đặt tại phía Đông vùng quay tàu trước Bến cảng xăng dầu Xuân Giang;

- Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°39'48.6"

105°44'30.7"

18°39'45.0"

105°44'37.4"

 

- Tác dụng: Báo hiệu an toàn phía Đông, tàu thuyền được phép hành trình ở phía Đông của báo hiệu;

a. Đặc tính nhận biết ban ngày

- Hình dạng: Hình tháp lưới;

- Màu sắc: Màu đen với một dải màu vàng nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu;

- Dấu hiệu đỉnh: Hai hình nón màu đen đặt liên tiếp nhau theo chiều thẳng đứng, đáy hình nón nối tiếp nhau;

- Số hiệu: Chữ "E" màu đỏ trên nền vàng;

- Chiều cao toàn bộ: 4,1m tính đến mặt nước.

b. Đặc tính ánh sáng ban đêm

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng, chớp nhanh nhóm (3) chu kỳ 10,0 giây [Q(3)10s];

- Phạm vi chiếu sáng: 360°;

- Chiều cao tâm sáng: 2,8m tính đến mặt nước;

- Tầm hiệu lực ánh sáng: 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

4. Phao W:

        - Vị trí: Đặt tại phía trái luồng vào Bến cảng xăng dầu Xuân Giang;

- Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°39'49.1"

105°44'40.3"

18°39'45.6"

105°44'47.0"

 

- Tác dụng: Báo hiệu an toàn phía Tây, tàu thuyền được phép hành trình ở phía Tây của báo hiệu;

a. Đặc tính nhận biết ban ngày

- Hình dạng: Hình tháp lưới;

- Màu sắc: Màu vàng với một dải màu đen nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu;

- Dấu hiệu đỉnh: Hai hình nón màu đen đặt liên tiếp nhau theo chiều thẳng đứng, đỉnh hình nón nối tiếp nhau;

- Số hiệu: Chữ "W" màu trắng trên nền đen;

- Chiều cao toàn bộ: 4,1m tính đến mặt nước.

b. Đặc tính ánh sáng ban đêm

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng, chớp nhanh nhóm (9) chu kỳ 15,0 giây [Q(9)15s];

- Phạm vi chiếu sáng: 360°;

- Chiều cao tâm sáng: 2,8m tính đến mặt nước;

- Tầm hiệu lực ánh sáng: 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40014, V14N0014;

                - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website