thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về việc tạm ngừng hoạt động đăng tiêu 3 và thiết lập mới đăng tiêu tạm thay thế đăng tiêu 3 luồng hàng hải Cửa Lò


NAN-20-2020

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Nghệ An

: Cửa Lò

: Đăng tiêu 3

:

 

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°50'03.8"

105°42'57.6"

18°50'00.2"

105°43'04.3"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc tạm ngừng hoạt động đăng tiêu 3 và thiết lập mới đăng tiêu tạm thay thế đăng tiêu 3 luồng hàng hải Cửa Lò;

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

    1. Đăng tiêu 3 luồng hàng hải Cửa Lò đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 05/8/2020;

    2. Thiết lập mới đăng tiêu tạm thay thế đăng tiêu 3 luồng hàng hải Cửa Lò với các đặc tính như sau:

    - Vị trí: Đặt tại phía phải luồng;

    - Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°50'03.7"

105°42'57.8"

 18°50'00.1"

 105°43'04.5"

 

    - Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu;

    a. Đặc tính nhận biết ban ngày

    - Hình dạng: Hình trụ;

    - Màu sắc: Màu trắng và xanh xen kẽ theo phương ngang;

    - Chiều cao báo hiệu: 3,0m tính đến móng công trình;

    - Chiều rộng trung bình: 0,15m;

    - Tầm hiệu lực ban ngày: 0,5 hải lý;

    b. Đặc tính ánh sáng ban đêm

    - Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây [Fl.G.3s];

    - Phạm vi chiếu sáng: 360°;

    - Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0.74.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40014, V14N0014;

                - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn.

Bản dấu đỏLiên kết website