thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 1 luồng hàng hải Cửa Lò - Nghệ An


NAN - 21 - 2017

Vùng biển             : Nghệ An

Tên luồng             : Cửa Lò

Tên báo hiệu        : Phao 1

Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°50'00.0"

105°43'19.5"

18°49'56.5"

105°43'26.2"

 

        Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ và Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc khắc phục sự cố phao báo hiệu số 1 luồng hàng hải Cửa Lò.

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 1 luồng hàng hải Cửa Lò - Nghệ An đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

        Thông báo hàng hải số 183/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 18/7/2017 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏLiên kết website