thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về việc chấm dứt hoạt động các phao TC1, TC2, TC3, TC4 báo hiệu khu vực thi công cầu dẫn băng tải và bến cập tàu 70.000 DWT thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng biển Vissai


NAN-28-2017

 

Vùng biển

: Nghệ An

Tên báo hiệu

: TC1, TC2, TC3, TC4

 Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

TC1

18°51'27.7"

105°43'10.1"

18°51'24.1"

105°43'16.8"

TC2

18°51'55.2"

105°43'59.1"

18°51'51.6"

105°44'05.8"

TC3

18°51'29.6"

105°44'24.8"

18°51'26.0"

105°44'31.5"

TC4

18°50'59.8"

105°43'27.5"

18°50'56.2"

105°43'34.2"

            Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc thu hồi các phao báo hiệu TC1, TC2, TC3, TC4 khống chế khu vực thi công cầu dẫn băng tải và bến cập tàu 70.000 DWT thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình cảng biển Vissai.

            Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông các phao báo hiệu TC1, TC2, TC3, TC4 khống chế khu vực thi công cầu dẫn băng tải và bến cập tàu 70.000 DWT thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình cảng biển Vissai chấm dứt hoạt động từ ngày 19/9/2017.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website