thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về thông số kỹ thuật vùng nước trước bến số 1, 2 và 3, 4 cảng Cửa Lò


NAN-18-2017

 

Vùng biển

: Nghệ An

Tên luồng

: Cửa Lò

          Căn cứ văn bản số 148/CNT ngày 18/7/2017 của Công ty Cổ phần cảng Nghệ Tĩnh về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải khu nước trước bến 1, 2 và 3, 4 Cảng Cửa Lò – Nghệ An; Bình đồ độ sâu khu nước trước bến 1, 2 và 3, 4 Cảng Cửa Lò do Xí nghiệp khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 17/7/2017 và các tài liệu liên quan gửi kèm theo.

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật vùng đậu tàu trước bến số 1, 2 và 3, 4 cảng Cửa Lò như sau:

          1. Vùng đậu tàu trước bến số 1, 2:

          Trong phạm vi vùng đậu tàu trước bến 1, 2 với chiều dài 354m dọc theo cầu cảng, chiều rộng 55m từ mép cầu cảng trở ra, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên
điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

 18°49'45.9"

 105°42'12.8"

 18°49'42.3"

 105°42'19.5"

B

 18°49'47.7"

 105°42'12.8"

 18°49'44.1"

 105°42'19.5"

C

 18°49'47.5"

 105°42'24.9"

 18°49'43.9"

 105°42'31.6"

D

 18°49'45.7"

 105°42'24.9"

 18°49'42.1"

 105°42'31.6"

          Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" đạt: -8,0m (âm tám mét).

          Lưu ý: Dải cạn có độ sâu hạn chế từ -4,6m đến -7,9m nằm về phía thượng lưu vùng đậu tàu, khu vực rộng nhất lấn vào vùng đậu tàu khoảng 30m.

          2. Vùng đậu tàu trước bến số 3, 4:

          Trong phạm vi vùng đậu tàu trước bến 3, 4 với chiều dài 416m dọc theo cầu cảng, chiều rộng 55m từ mép cầu cảng trở ra, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên
điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

E

 18°49'46.6"

 105°42'25.5"

 18°49'43.0"

 105°42'32.3"

F

 18°49'48.1"

 105°42'24.6"

 18°49'44.5"

 105°42'31.3"

G

 18°49'54.9"

 105°42'36.9"

 18°49'51.3"

 105°42'43.6"

H

 18°49'53.3"

 105°42'37.9"

 18°49'49.8"

 105°42'44.6"

          Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" đạt: -9,0m (âm chín mét).

          Lưu ý: Dải cạn có độ sâu hạn chế từ -8,5m đến -8,9m nằm hai phía thượng lưu và hạ lưu vùng đậu tàu, khu vực rộng nhất lấn vào vùng đậu tàu khoảng 8m. 

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website