thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy


NAN-17-2019

 

Vùng biển

: Nghệ An

Tên luồng

: Cửa Hội - Bến Thủy

        Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy được đo đạc và hoàn thành ngày 19/12/2019; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" hải đồ) như sau:

1. Đoạn từ phao số 0 đến thượng lưu phao số 2 khoảng 280m (dài khoảng 750m):

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -2,9m (âm hai mét chín).

2. Đoạn từ thượng lưu phao số 2 khoảng 280m đến cặp phao số 3, 4 (dài khoảng 960m):

       Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -1,5m (âm một mét rưỡi).

3. Đoạn từ cặp phao số 3, 4 đến hạ lưu phao số 8 khoảng 600m (dài khoảng 1.450m):

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -3,3m (âm ba mét ba).

4. Đoạn từ hạ lưu phao số 8 khoảng 600m đến cầu Thủy Sản (dài khoảng 2.000m):

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -5,4m (âm năm mét tư).

5. Đoạn từ cầu Thủy Sản đến phao số 7 (dài khoảng 1.940m):

       Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -3,0m (âm ba mét).

6. Đoạn từ phao số 7 đến hạ lưu phao số 20 khoảng 300m (dài khoảng 9.800m):

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -5,0m (âm năm mét).

7. Đon t hạ lưu phao số 20 khoảng 300m đến hạ lưu phao số 26 khoảng 200m (dài khoảng 4.730m):

       Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 50m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -2,8m (âm hai mét tám).

8. Đon t hạ lưu phao số 26 khoảng 200m đến cng Bến Thy (dài khoảng 1.320m):

       Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 50m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 0,0m (không mét).

        Lưu ý: - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất +0,2 m, tại bên trái luồng từ phao số 28 về phía thượng lưu khoảng 110m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 10m.

        - Dải cạn tại nửa luồng bên trái, đối diện với bến cảng Bến Thủy, có độ sâu nhỏ nhất +1,5m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

        Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý các dải cạn nói trên./.

Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50014, V14N0014;

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website