thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Cửa Lò - Nghệ An


NAN - 08 - 2018

          Vùng biển             : Nghệ An

          Tên luồng             : Cửa Lò

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Cửa Lò đo đạc và hoàn thành ngày 19/6/2018; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Cửa Lò, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

          1. Đoạn từ phao số 0 đến hết bến số 3 cảng Cửa Lò:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 100m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -6,5m (âm sáu mét rưỡi).

Lưu ý: Dải cạn tại phía biên trái luồng cách phao 2 về phía thượng lưu khoảng 50m đến phao 4 có độ sâu từ -6,1m đến -6,4m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 15m.

2. Đoạn từ bến số 3 Cảng Cửa Lò đến hết bến số 1 cảng Cửa Lò:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 100m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -6,5m (âm sáu mét rưỡi).

Lưu ý: Dải cạn tại phía biên phải luồng cách phao 9B về phía thượng lưu khoảng 70m đến phao 11 có độ sâu từ -5,9m đến -6,4m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 12m.

          3. Vùng quay trở tàu trước cảng

          Trong phạm vi vùng quay trở tàu thiết kế được giới hạn bởi đường tròn đường kính 187m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°49'49.8"

105°42'22.7"

18°49'46.2"

105°42'29.4"

 

          Độ sâu đạt: -6,5m (âm sáu mét rưỡi)

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Cửa Lò đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng. Tăng cường cảnh giới, đi về bên phải luồng khi đi qua phao báo hiệu N khống chế vị trí tàu đắm Hồng Anh 69./.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử, địa chỉ http://www.vms-north.vn

                                                               Hải đồ ảnh hưởng: VN50014, VN4N0014

Bản dấu đỏLiên kết website