thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy


NAN-38-2017

 

Vùng biển

: Nghệ An

Tên luồng

: Cửa Hội - Bến Thủy

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 28/11/2017. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

          Độ sâu luồng hàng hải Cửa Hội - Bến thủy được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ”như sau:

1.Đoạn luồng từ phao số 0 đến phao số 8

          Trong phạm vi đáy luồng chạy tàu rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -2,3 m (âm hai mét ba).

2. Đoạn luồng từ phao số 8 đến cảng Xuân Hải

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -2,9m (âm hai mét chín).

3. Đoạn từ cảng Xuân Hải đến cảng Xăng dầu

       Trong phạm vi đáy luồng chạy tàu rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -3,1 m (âm ba mét mốt).

4. Đoạn từ cảng Xăng dầu đến cảng Bến Thủy

       Trong phạm vi đáy luồng chạy tàu rộng 50m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: +1,3 m (dương một mét ba).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

        Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website