•    Nghệ An

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy


NAN-25-2017

 

Vùng biển

: Nghệ An

Tên luồng

: Cửa Hội - Bến Thủy

Đoạn luồng

: Từ phao số 0 đến phao số 8

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng Cửa Hội - Bến Thủy, đoạn từ phao số 0 đến phao số 8  được đo đạc và hoàn thành ngày 15/9/2017; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

          Độ sâu luồng hàng hải Cửa Hội - Bến thủy, đoạn từ phao số 0 đến phao số 8 được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ”như sau:

           Trong phạm vi đáy luồng chạy tàu rộng 60m được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -2,4m (âm hai mét tư).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Cửa Hội - Bến Thủy đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Bản dấu đỏLiên kết website