thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nam Định

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu TC1, TC2 và TC3 khống chế khu vực thi công Cụm công trình luồng qua cửa Lạch Giang thuộc dự án phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ


NĐH-09-2016

 

Vùng biển

: Nam Định

Tên luồng

: Hải Thịnh

Tên báo hiệu

: TC1, TC2, TC3

Tọa độ địa lý:

STT

Tên phao

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

TC1

19°59'54,9"

106°11'33,9"

19°59'51,4"

106°11'40,6"

2

TC2

19°59'33,6"

106°11'38,6"

19°59'30,0"

106°11'45,3"

3

TC3

19°59'42,8"

106°12'34,0"

19°59'39,3"

106°12'40,8"

 

          Căn cứ văn bản đề nghị số 451/ĐT-DA2  ngày 01/8/2016 của Ban quản lý các dự án đường thủy;  Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

           Các phao báo hiệu TC1, TC2 và TC3 khống chế khu vực thi công Cụm công trình luồng qua cửa Lạch Giang thuộc dự án phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ đã chấm dứt hoạt động từ ngày 03/8/2016.

Bản dấu đỏLiên kết website