thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc thiết lập tuyến luồng mới, thay đổi đặc tính, tạm ngừng và chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu đoạn Lạch Huyện - luồng hàng hải Hải Phòng phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng


HPG-37-2017

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Lạch Huyện

Tên báo hiệu

: 0, 1, 2, 4, 6, 8, 10

          Căn cứ văn bản số 1537/CVHHVN-CTHH ngày 24/4/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc phương án điều chỉnh từng phần hướng tuyến luồng hàng hải Hải Phòng (đoạn Lạch Huyện) phục vụ thi công gói thầu số 8 & số 9 – Dự án ĐTXD Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng;      

          Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc hoàn thành công tác thay đổi đặc tính báo hiệu, tạm ngừng và chấm dứt hoạt động các báo hiệu; Bình đồ độ sâu đoạn luồng Lạch Huyện từ phao số 0 đến cặp phao số 9, 10 được đo đạc hoàn thành ngày 28 tháng 4 năm 2017.

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

1. Thiết lập tuyến luồng mới từ phao số 0 đến cặp phao 9, 10 luồng Lạch Huyện:

1.1. Hướng tuyến luồng:

Tuyến luồng mới phục vụ thi công Dự án Đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện đoạn từ phao số 0 đến cặp phao số 9, 10 có hướng tuyến như sau:

- Đoạn từ phao số 0 đến cặp phao số 7, 8 có hướng tuyến: 323°45' - 143°45';

- Đoạn từ cặp phao số 7, 8 đến cặp phao số 9, 10 có hướng tuyến: 318°45' - 138°16';

1.2. Độ sâu luồng:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 100m được hướng dẫn bởi hệ thống phao báo hiệu hàng hải dẫn luồng, Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 KHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" đạt: -7,0m (âm bảy mét).

2. Điều chỉnh vị trí các phao báo hiệu số 4, 8:

Các phao báo hiệu số 4, 8 được điều chỉnh về vị trí mới có tọa độ như sau:

Tên

báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

4

 20°42'57.8"

 106°58'24.5"

 20°42'54.2"

 106°58'31.3"

8

 20°44'19.6"

 106°57'20.9"

 20°44'16.1"

 106°57'27.7"

 

Các đặc tính khác của báo hiệu không thay đổi.

3. Thay đổi đặc tính phao báo hiệu số 10:

- Tác dụng: Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải; 

- Màu sắc: Màu đỏ với một dải màu xanh lục nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu;

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp nhóm 2+1, chu kỳ 10,0 giây;

- Các đặc tính khác của báo hiệu không thay đổi.

4. Tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu số 6:

- Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 20°43'33.8"

 106°57'48.7"

 20°43'30.2"

 106°57'55.4"

 

Phao báo hiệu số 6 đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 06 tháng 5 năm 2017.

5. Chấm dứt hoạt động phao báo hiệu số 0, 1, 2 - Tuyến luồng tạm:

- Tọa độ địa lý:

Tên

báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

0

20°41'00.9"

106°58'59.2"

20°40'57.3"

106°59'06.0"

1

 20°42'04.2"

 106°58'42.9"

 20°42'00.6"

 106°58'49.6"

2

 20°42'02.5"

 106°58'36.2"

 20°41'58.9"

 106°58'43.0"

 

- Các phao báo hiệu số 0, 1, 2 của tuyến luồng tạm chấm dứt hoạt động từ ngày 06 tháng 5 năm 2017.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thuỷ hoạt động trên đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng đi đúng tuyến luồng theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Bản dấu đỏLiên kết website