thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc tạm ngừng hoạt động thiết bị đèn trên phao thử nghiệm 15TN đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng


HPG-32-2019

Vùng biển              : Hải Phòng

Tên luồng              : Hải Phòng

Tên đoạn luồng      : Lạch Huyện

Tên phao               : 15TN

Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°48'04.2"

106°54'50.5"

20°48'00.6"

106°54'57.3"

 

  Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Thiết bị đèn trên phao thử nghiệm 15TN đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng đã tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 19/4/2019.

Các đặc tính khác của phao báo hiệu trên không thay đổi.

Ghi chú: - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn;

                 - Hải đồ cần cập nhật: VN50007, VN5N0007.

Bản dấu đỏLiên kết website