thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc tạm ngừng hoạt động đăng tiêu KBĐ7 đoạn Bạch Đằng luồng hàng hải Hải Phòng


HPG-95-2020

Vùng biển

Tên luồng

Tên đoạn luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Hải Phòng

: Hải Phòng

: Bạch Đằng

: Đăng tiêu KBĐ7

:

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°50'20.3"

106°47'10.9"

20°50'16.7"

106°47'17.7"

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Đăng tiêu KBĐ7 đoạn Bạch Đằng luồng hàng hải Hải Phòng đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 30/7/2020.

Bản dấu đỏLiên kết website